[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by PHOENIX LOGISTIC CO.,LTD. 2010
Phoenix Logistics   Thai English
 
LINKS

ด้วยประสบการณ์ด้านธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศนานนับสิบปี ทำให้เรา บริษัทฟีนิกส์ โลจิสติคส์ จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ชำนาญงานด้านตัวแทนออกของ โดยให้บริการงานด้านนำเข้าส่งออกสินค้า ทั้งทางรถ ทางเรือ และทางอากาศ พร้อมทั้งมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้บริการงานสิทธิประโยชน์ด้านภาษี เช่น การขอคืนภาษีอากร 19 ทวิ รวมไปถึงการขอใบอนุญาตต่างๆ   ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีบริการโกดังสินค้าและบรรจุหีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

ทุกขั้นตอนการทำงาน เรายึดมั่นในเรื่องของความซื่อตรง จริงใจ ผนวกเข้ากับความชำนาญของบุคคลากร ทำให้งานที่ได้รับมอบหมาย บรรลุผลสำเร็จทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ


เพราะ “ความพึงพอใจของลูกค้าคือเป้าหมายสูงสุดของเรา”


บริษัท ฟีนิกส์ โลจิสติคส์ จำกัด

 
 

718/32  Plus Park Avenue Lasalle Road,  Khwang Bangna Khet Bangna, Bangkok 10260
THAILAND TEL : 662-348-3400  FAX : 662-348-3404
info@phoenix-logistic.com
Copyright © 2010 Phoenix Logistic Co.,Ltd. All rights reserved
Admin